Duyarlılık ve farkındalık

Psişik düzeyde çakra ve nadilerin yerlerini belirlerken ve sembollerin ve patikaları hayalinde canlandırırken ilk gereken duyarlılık ve farkındalıktır. Çakralar bölümünde bahsedilen uygulamalar spesifik çakralara ve nadilerle ilgilidir. Bu uygulamaların asıl amacı çakraları ve nadileri arındırmak ve dengelemektir. Böylece kundalini uyanabilir ve insan bilincini yükseltebilir. Çakralar ve nadiler  düzenlendiğinde farkındalık  otomatik olarak uyarılıyor ve spiritüel görüş … Okumaya devam et Duyarlılık ve farkındalık

Reklamlar

Nadi ve sinir sistemi

  Fiziksel seviyede, ida ve pingala  otonom sinir sisteminin 2 yönüne tekabül eder. Pingala  sempatik sinir sistemi ve ida parasempatik sinir sistemine karşılık gelir. Sempatik sinir sistemi dış çevre ile bağlantılı aktivitelerin uyarımından ve hızlandırılmasından , ve çok fazla iç enerji kullanmaya meyilli organların yavaşlatılmasından sorumludur. Sempatik sinirler kalbi hızlandırılar, kan damarlarını genişletir, solunum hzını … Okumaya devam et Nadi ve sinir sistemi

Hatha yoganın amacı

Hatha yoganın asıl amacı ida ve pingala nadideki prananın akışını dengeye getirmektir. Hatha kelimesi 2 bija mantrayı kapsar: ham, güneşi ve güneş enerjisini temsil eder, ve tham, ayı ve ayın enerjisini temsil eder. Bu 2 güç arasında bir denge getirmek için vücut öncelikle shatkarma, asana ve pranayama, mudra ve bandhalar ile temizlenmeli. Hatha yoganın amacı … Okumaya devam et Hatha yoganın amacı

Nadilerin akışını ve nefesi değiştirmek

Bütün aktiviteler nadilerin akışıyla etkili olur. Bu nadiler yaklaşık 6 veya 9 dakikada bir yer değiştirir. Fakat  asana¹ ve pranayama² gibi yoga teknikleriyle bu akışları gönüllü bir şekilde değiştirmek mümkün. Örneğin, ida nadi akıyor ve ortada yapılacak fiziksel bir iş var ise gerekli enerjiyi sağlamak için nefesin akış yönünü pingala nadiye doğru değiştirmek mümkün. Diğer … Okumaya devam et Nadilerin akışını ve nefesi değiştirmek

Pranik akımlar ve nefes

Bu pranik akımlar, ida, pingala ve sushumna, dönüşümlü olarak faaliyet gösterirler. Herhangi bir zamanda akan bu akım, burun deliklerinden alınan nefes ile tartılır. Sol burun deliği daha fazla hava akışına sahip olduğunda, ida nadi baskın olur. Sağ burun deliğindeki akış fazla olduğunda pingala baskın olur. Eğer akış eşit ise sushumna baskın olmuş olur. Sağ  burun deliği … Okumaya devam et Pranik akımlar ve nefes

Ida, pingala, sushumna

Sushumna nadi spirütel kanaldır ve ona konsantre olmak için farkındalık omurganın merkezine çekilir. Sushumna, mooladhara çakradan başlar ve sahasrara çakrada biter. Ida nadi, mooladhara çakranın solundan başalar ve her çakradan geçererek ajna çakranın solunda biter. Ida nadi mooladhara çakranın solundan başlar, her çakradan çaprazlama bir yol yaparak geçer ve ajna çakrada son bulur.  Pingala nadi mooladhara … Okumaya devam et Ida, pingala, sushumna

Nadi

Nadi kelimesinin sözlük anlamı akış veya akımdır. Eski yazılar psişik vücutta 72 bin nadi olduğunu söyler. Bunlar psişik görüşü gelişmiş kişiye, ışığın akımı kadar görünürdür. Şimdilerde nadi kelimesi 'sinir' olarak transle ediliyor, ama aslında nadi fiziksel gösteriş için ayrıtılı bir plandır.  Çakralar gibi aslında fiziksel vücudun bir parçası değillerdir, bununla beraber sinirler ile ilişkilidirler. Nadiler pranik … Okumaya devam et Nadi

Sahasrara

Başın tepesindedir. En yüksek bilincin yeridir. Sahasrara kelimesi 'bin' anlamına gelir. Sanskrit alfabesinin 50 harfinin 20 kez tekrarlayan, bin taç yapraklı, ışıldayan lotus olarak sembolize edilir. Lotusun merkezinde saf bilincin sembolü olan jyotirlinga, yani ışığın lingamı¹ vardır. Sahasrarada Shiva ve Shakti'nin mistik birliği, madde ve enerji ile bilincin birleşmesi, kişisel ruhun yüce ruh ile birleşmesi … Okumaya devam et Sahasrara

Bindu

Kafanın arkasının en üst kısmı, Hindu brahminlerin bir tutam saç bıraktıkları yer, bindu olarak bilinen noktadır. Bindu kelimesi nokta veya damla anlamına gelir. Bindu, karanlık bir gecedeki hilal ay ile temsil edilir. Bindu, nadanın yani psişik sesin merkezidir. Bu merkez, bhramari pranayama ve shanmukhi mudra gibi egzersizlerde ortaya çıkan psişik seslere konsantre olmak için kullanılır. Bhramari … Okumaya devam et Bindu

Ajna çakra

Orta beyinde, 2 kaşın tam ortasının arkasında, omuriliğin en üst ucunda yer alır. Bu merkez aynı zamanda 3.göz (jnanana chakshu), bilgelik gözü (triveni), 3 nehrin birleştiği yer, guru çakra ve Shiva'nın gözü gibi farklı isimlerde bilinir. Ajna kelimesi komut, emir anlamlarına denk gelir. Meditasyonun derin safhalarında, bu çakrada, öğrenci gurudan ve ilahi, yüksek benliğinden komutlar ve rehberlik alır. … Okumaya devam et Ajna çakra